Her vil de nyeste artikler, powerpoints eller links indenfor forskning, gentarapi og behandling blive lagt op, og efterfølgende vil de være at finde under 'Artikler og Udgivelser' eller under 'Links'.

> WilsonPatientforeningen beskrevet på sundhed.dk. 

Portalen: www.sundhed.dk

Klik på menuen i højre hjørne og på det nye punkt: Patientforeningers rådgivning. Her er Wilson Patientforeningen beskrevet nederst.