Her vil de nyeste artikler, powerpoints eller links indenfor forskning, gentarapi og behandling blive lagt op, og efterfølgende vil de være at finde under 'Artikler og Udgivelser' eller under 'Links'.