Se billeder og formandens beretning fra årets patientweekend/30 års jubilæum på medlemssiden.

Se desuden de nye brochurer/foldere, samt forskellige oplæg fra weekenden under 'Artikler og Udgivelser'

 

OBS: Ang. COVID-19 / Corona virus:

 
Der er naturligvis meget bekymring i samfundet generelt og særligt blandt patienter med en kronisk sygdom.
Patienter med Wilson sygdom har i udgangspunktet ikke større risiko for sygdom og dødelighed i forbindelse med Coronavirus end andre.
 
En glædelig nyhed er at børn tilsyneladende ikke bliver særligt syge af Corona. De kan dog naturligvis bære smitte.
 
Lægerne anbefaler at man følger sundhedsstyrelsens retningslinier og henviser iøvrigt til:
 

VELKOMMEN!
WilsonPatientforeningen støtter patienter og deres pårørende ved at informere og oplyse om sygdommen og via gensidig erfaringsudveksling.

Vi arbejder for den højest mulige kvalitet i diagnostik og behandling af alle Wilsonpatienter. Specielt nydiagnosticerede og deres familier kan have mange problemer og spørgsmål, som kan være vanskelige at overskue.

NYDIAGNOSTICERET
Hvis du er nydiagnosticeret Wilsonpatient eller pårørende, er du meget velkommen til at kontakte os. Skriv eller ring til os. Vi tager gerne en telefonsamtale eller kommer på besøg, hvis det ønskes.

Hvis professionelle ønsker informationer om, hvordan det er at leve med Wilsons sygdom, besvarer vi også gerne sådanne spørgsmål.

Læs om hvad foreningen kan gøre for dig.... >

Gennemgå desuden "Tjeklisten for Wilson Sygdom"

Den kan downlodes her, og findes desuden under 'Artikler og Udgivelser'. Her findes også andre gode publicerede informationer om sygdommen.