.: Links :.

 

Patienter kan altid henvende sig til den behandlende læge for at få yderligere oplysninger. Der findes også steder på internettet, hvor der kan søges oplysninger:

www.wilsonsdisease.org Wilson Disease Association


www.eurowilson.org Eurowilson

www.sjaeldnediagnoser.dk Sjældne Diagnoser

www.sjaeldenborger.dk Sjældne borger

www.DUKH.dk Den Uvildige Konsulenttjeneste for Handicapområdet